Kayıt
Title Author Category Kabul Mektubu
Differentiate Approach İn Schoolchildren Physical Education On The Basis Of İnformational Technologies Borysova Yulia Bilişim Teknolojileri ve Spor/ Information Technologies and Sports
Kadın Futbolcuların Çeviklik ve Reaksiyon Özelliklerinin Mevkilere Göre Karşılaştırılması Mehmet Onur Vurmaz-Bergün Meriç Bingül -Hülya Adalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n Beden Eği̇ti̇mi̇ Öğretmenli̇k Mesleği̇ne Yöneli̇k Tutumlarının İ̇ncelenmesi̇ Öznur Kara-Ayşe Feray Özbal Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Y Kuşağı ve X Kuşağı Öğretim Elemanlarının İ̇nternet Kullanımları ve Sosyal Medya Kullanımlarının Karşılaştırılmasına Yönelik Nitel Bir Araştırma Ebru Araç Ilgar-Bekir Barış Ci̇han-Pınar Sarı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Beden Eği̇ti̇mi̇ Öğretmeni̇ Mesleki̇ Eti̇k Ölçeği̇ni̇n Geçerli̇li̇k ve Güveni̇rli̇k Çalışması Sinan Uğraş-Mehmet Güllü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Music Rhythm İn The Motor Activities İn Gymnastics Giurka Gantcheva Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Research Of The Coordination İn Rhythm Of Sports-Students Giurka Gantcheva-Emil Videv-Bisser Grigorov Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretimindeki Güven Seviyelerinin Değerlendirilmesi Nilgün Ulu-Tuba Yazıcı-Irmak Hürmeriç Altunsöz Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Philosophical Evolution Of Physical Activity And Sports Zahaf Mohamed Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Beden Eğitimi ve Spor Eğitiminde Sosyal Sorumluluk Programları ve Türkiye’deki Yeri Bi̇jen Fi̇li̇z Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Türki̇ye’de ve Dünyada Toplumsal Ci̇nsi̇yet Bağlamında Spor Ürünleri̇ Markaları İ̇le İ̇lgi̇li̇ Reklamlarda Kadın İ̇mgesi̇ni̇n İ̇nşası Besim Yıldırım-Bahar Balcı Aydoğan Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Effect Of An Adapted Exercise Program On Overweight And Obese Women Fitness And Body Composition Pop Cristiana Lucretia Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Spor Basınında Di̇l Kullanımına İ̇li̇şki̇n Bi̇r İ̇çeri̇k Anali̇zi̇ Tülay Özübek Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Türk Resim Sanatında “halay” Kompozisyonları: Kurgusal ve İ̇konografik Analiz Mehmet Ali Doğan Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Spor Yapan ve Yapmayan İ̇lkokul Öğrenci̇leri̇ni̇n Bazı Antropometri̇k ve Motori̇k Özelli̇kleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Cemali Çankaya-Ramiz Arabacı-Esra Kurt Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Ortaokullarda (5.-8. Sınıflar) Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Dersi̇ Öğreti̇m Programının Uygulanabi̇li̇rli̇ği̇ni̇n Spor Tesi̇sleri̇ Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Ahmet Turğut-Muhsi̇n Hazar Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n Antrenörlük Mesleği̇ne Yöneli̇k Tutum Ölçeği̇ Geli̇şti̇rme Çalışması Ahmet Turğut-Volkan Sural-Adnan Kan Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Ground Reaction Force And Paraspinal And Gluteus Medius Muscle Activities During Gait İn Patients With Mild And Sever Idiopathic Scoliosis Shirin Yazdani-Nader Farahpour Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Reliability Of Two New Teacher-Made Tests For The Assessment Of Accuracy İn Snooker Ahmad Hamzeh-Shirin Yazdani-Mahta Eskandarnejad Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇ Fi̇zi̇ksel Akti̇vi̇teye Güdüleyen Nedenler Osman İ̇mamoğlu-Burcu Güldalı-Orhan Ahmet Şener Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Seki̇z Haftalık Su Ci̇mnasti̇ği̇ni̇n Sedanter Bayanlarda Yaşam Kali̇tesi̇ne Etki̇si̇ Burc Güldalı-Osman İ̇mamoğlu-Özgür Bostancı -Tülin Atan Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Adölesanlarda Beden Eğitimine Yönelik Bireysel Sosyal Sorumluluk Davranışları ve Sosyal Sermaye Algısı Arasındaki İ̇lişki: Pilot Çalışma Günay Yıldızer-İlker Yılmaz Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Bayan Voleybolcularda Pli̇ometri̇k (Jump Squat) Egzersi̇zi̇n Di̇key Sıçrama Üzeri̇ne Etki̇leri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Cemali Çankaya-Ramiz Arabacı-Esra Kurt-Seray Doğan-Sadettin Erol-Nazım Gürak-Faruk Korkmaz Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Ortaöğretim Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İ̇ncelenmesi Nurullah Emir Eki̇nci̇-Tayfun Kara-Mehmet Demi̇rel Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Taekwondo Sporcularının Branşlarına Uygun Beslenme Programlarının Belirlenmesi Hayrettin Gümüşdağ-Bekir Barış Ci̇han Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Basketbol Sporcularının Sportmenli̇k Yöneli̇mleri̇ni̇n Farklı Deği̇şkenlere Göre İ̇ncelenmesi̇ Ali Gürel Göksel-Çağdaş Caz-Sümmani Ekici-Ercan Zorba Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Oryanti̇ri̇ng İ̇l Temsi̇lci̇leri̇ni̇n Faali̇yet ve Sorunlarının İ̇ncelenmesi̇ Mehmet Güllü-Barış Derince-Kadir Yıldız Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Li̇sansüstü Spor Eği̇ti̇mi̇ Gören Öğrenci̇leri̇n Ki̇şi̇sel Başarıyla Bi̇reysel Kari̇yer Planlamaları Arasındaki̇ Etki̇leşi̇m Fatih Mehmet Uğurlu-Abdurrahman Kırtepe-Zeki Coşkuner-M. Fatih Karahüseyi̇noğlu Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Effects Of Coenzyme Q10 On The Lipid Profile Of Female Athletes Farnaz Jenani Rabti -Afshar Jafari Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Spor Yönetiminde Dijitaleşme Sürecinin Planlama ve Stratejik Etkileri Seçkin Renklibay Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Spor Eği̇ti̇mi̇ Sektöründe E-Öğrenmeye Yöneli̇k Uygulamaların Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Fatih Mehmet Uğurlu-Yunus Emre Karakaya-Sebahattin Deveci̇oğlu Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Düzenli Fiziksel Aktivite Yapan Bireylerin Bazı Fiziksel ve Sosyo-Demografik Özellikleri Sema Can-Erkan Demirkan-Serkan Ercan Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Derslerine Ait Kazanımları Gerçekleştirme Düzeyi Sadiye Gülebağlan-Nail Yıldırım Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
İsteğe Bağlı Özel İ̇lgi̇ Alanı Dersleri̇ni̇ Seçen Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇nde Beden Algısı ve Spor Dersleri̇ne Katılım Nedenleri̇ni̇n Araştırılması Kürşat Hazar-Mustafa Kaya-Sinan Çeli̇kbi̇lek-Yakup Akif Afyon Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Beden Eği̇ti̇mi̇ Öğretmenleri̇ni̇n Okul Sporlarında Karşılaştıkları Sorunların Araştırılması Fatma Öter-Mustafa Atlı-Mehmet Güllü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Öğretmenli̇ği̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Tutum ve Problem Çözme Beceri̇leri̇ni̇n Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenler Açısından İ̇ncelenmesi̇ Ayşe Feray Özbal-Kerim Balıbey-Ali Meral-Sinan Alıç Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Beden Okuryazarlığı Ölçeği̇’ni̇n Faktör Yapısının Türki̇ye Örneklemi̇ne Yöneli̇k Sınanması: Geçerli̇k ve Güveni̇rli̇k Çalışması Süleyman Munusturlar-Günay Yıldızer Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Okul Sporları Personeli̇n Okul Sporlarına İ̇li̇şki̇n Görüşleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Fatma Öter-Mustafa Atlı-Mehmet Güllü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Beden Eği̇ti̇mi̇ Öğretmeni̇ Mesleki̇ Moti̇vasyon Ölçeği̇ni̇n Geçerli̇li̇k ve Güveni̇rli̇k Çalışması Sinan Uğraş-Mehmet Güllü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Spor Lisesi Öğrencilerinin Matematik Algısı ve Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi Zeynep Filiz Dinç-Kamil Dikici-Simge Şimşek-İlknur Özdemir Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Beden Eği̇ti̇mi̇ Öğretmenli̇ği̇ndeki̇ İ̇lk Yılım Sinan Uğraş-Mehmet Güllü-Mehmet Akif Yücekaya-Berna Uğraş Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Çocuklarda Dinamik ve Statik Core Antrenmanın Fiziksel Performansa Etkisinin İ̇ncelenmesi Abdurrahman Boyacı-Murat Tutar-Türker Bıyıklı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Kamu Personeli̇ Seçme Sınavına Hazırlanan Aday Beden Eği̇ti̇mi̇ Öğretmenleri̇ni̇n Umutsuzluk Durumlarının İ̇ncelenmesi̇ Sultan Çalık-Celal Taşkıran-Mehmet Güllü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Kastamonu Üniversitesi Besyo Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Pedagojik Formasyona Yönelik Görüşleri Ayşe Topaloğlu-Cansu Koparan-Ayşe Feray Özbal Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Profesyonel Futbolcularda Görülen Spor Yaralanmalarının Prospekti̇f Olarak Değerlendi̇ri̇lmesi̇ ve Rehabi̇li̇tasyonun Önemi̇ Hali̇l Hakan Uysal-Kemal Ergi̇n Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Okul Sporlarında Yarışan Sporcuların Voleybol Branşına Yönelme Nedenlerinin Araştırılması Ahmet Gökhan Yazıcı-Talha Murathan-Kübra Özdemi̇r Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Ortaokul Öğrenci̇leri̇n Okullararası Oryanti̇ri̇ng Yarışmalarına Katılma Nedenleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Mehmet Güllü-Barış Derince-Kadir Yıldız Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Cep Telefonum Olmadan Asla: Yaşam Tatmini ve Beden Algısı Üzerine Bir Araştırma Metin Argan-Caner Özgen Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Antropolojik Açıdan Dans ve Kökenleri Defne Öcal Kaplan Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
8 Haftalık Nordi̇c Hamstri̇ng Egzersi̇zi̇ni̇n Hamstri̇ng Quadri̇ceps Oranına ve Hamstri̇ng Kas Kuvveti̇ne Etki̇si̇ Zait Burak Aktuğ-Ali Kerim Yılmaz- Serkan İ̇bi̇ş- Hasan Aka-Cengiz Akarçeşme-Tamer Sökmen Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretimindeki Güven Seviyesi Değerlendirme Ölçeğinin Adaptasyon Çalışması Nilgün Ulu-Tuba Yazıcı-Irmak Hürmeriç Altunsöz Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
Spor Eğitiminde Kitap Okuma Etkinliğinin Yürütülmesine Yönelik Girişimsel Bir Araştırma Yüksel Aydoğan-Ceyda Acar Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Çokkültürlü Kişilik, Tutum, Yeterlik Algılarının İ̇ncelenmesi Ceren Ebru Özdemir-F. Hülya Aşçı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
Developıng Hepa Study Modulles In Coachıng And Physıcal Educatıon Currıcullum Rita Gruodyte-Raciene Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
Erector Spinae Muscles Activity During Sorensen Test İn Patients With Adolescent İdiopathic Scoliosis Nader Farahpour Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
12-14 Yaş Ortaokul Öğrencilerinde Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Obezite İlişkisinin İncelenmesi Soner Karadeni̇z Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Öğretmenli̇ği̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Kpss Kaygılarının Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenler Açısından İ̇ncelenmesi̇ Oktay Akyatan-Mehmet Yörümez-Ayşe Feray Özbal Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
Antrenörleri̇n Moti̇vasyonlarını Etki̇leyen Faktörler Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme Ahmet Nazım Gürak-Mehmet Doğan-Sadettin Erol -Ayşegül Doğan Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
Halk Oyunları Akti̇vi̇teleri̇ne Katılan Sporcuların Depresyon Durumlarının İ̇ncelenmesi̇ Ahmet Nazım Gürak-Sadettin Erol-Mehmet Doğan Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
Spor İ̇şletmeleri̇nde Çatışma Yöneti̇mi̇ Algısı Aykut Baykal-Sevim Güllü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Tutumları Arasında Fark Var Mıdır? Anadolu Üniversitesi Örneği Dilara Ebru Uçar-Günay Yıldızer-Caner Özböke-İlker Yılmaz-Serdar Kocaekşi Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Okul Deneyimi I ve Iı Derslerine İ̇lişkin Görüşlerinin İ̇ncelenmesi Selvi Gül-Ebru Doğan-Ayşe Feray Özbal Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
Spor Yapma Durumuna Göre Anadolu ve Meslek Li̇sesi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Beden Eği̇ti̇mi̇ Dersi̇ne Karşı Tutumlarının İ̇ncelenmesi̇ Ayberk Atalay-Elif Karagün-Onur Kavi̇ Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
Anadolu Li̇sesi̇ İ̇le Spor Li̇sesi̇nde Okuyan Öğrenci̇leri̇n Beden Eği̇ti̇mi̇ Dersi̇ne Karşı Tutumlarının İ̇ncelenmesi̇ Serkan Duman-Eli̇f Karagün-Sabi̇t Selvi̇ Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
Takım Sporu Yapan ve Yapmayan Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n Atılganlık Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Zeynep Kölerbe-Eli̇f Karagün-Sabi̇t Selvi̇ Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
Spor Yöneti̇ci̇leri̇ni̇n Karar Verme Sti̇lleri̇ İ̇le Problem Çözme Düzeyleri̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ (Spor İ̇stanbul Örneği̇) Adnan Ersoy-Taner Atasoy-Aydın Pekel Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
The İmpact Of Arbitration İn Creating Violence On Professional Football Players. Tayeb Djelti-Guendouz El Ghoul Khalifa-Bensalem Khaled-Deriadi Noureddine-Mekhelfi Ridha Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
The Use Of Cluster Differentiation Functions For The Most Basic Physical Abilities, Basic Skills, Functional And Physical Measurements, And The Extraction Of The Optimal Statistical Model As An İndicator Of Classification, Prediction And Selection Of Young Prof.Dr.Raed Mshatat-Asis.Prof.Dr Qasuer Abdl Hameed Beden Eğitimi Ve Spor Öğretimi / Physical Education and Sports Teaching
Spor Endüstrisinde Yeni Teknolojilerin Görünümü Abdullah Şi̇mşek-Sebahattin Devecioglu Bilişim Teknolojileri ve Spor/ Information Technologies and Sports
Gelenekselden Akıllı Üreti̇me Spor Endüstri̇si̇ 4.0 Zeliha Tekin -Kübra Karakuş Bilişim Teknolojileri ve Spor/ Information Technologies and Sports
Gözüm Üzerinde: Spor Pazarlaması Alanında Kullanılan Göz Takip Sistemleri ve Yöntemlerinin İ̇ncelenmesi Arif Yüce-Ümit Can Büyükakgül-Sevda Gökce Yüce-Hakan Katırcı Bilişim Teknolojileri ve Spor/ Information Technologies and Sports
Di̇ji̇tal Spor Oyunlarında Güvenli̇k Duvarı Kullanımı Talha Murathan Bilişim Teknolojileri ve Spor/ Information Technologies and Sports
Spor Sektöründe Blockchaın (Blok Zi̇nci̇ri̇) Uygulamaları Talha Murathan-Fatih Murathan Bilişim Teknolojileri ve Spor/ Information Technologies and Sports
Sosyal Medyada Taraftar Grupları: Taraftarlarının Instagram Hesaplarında Nefret Söylemi Ali Korkmaz Bilişim Teknolojileri ve Spor/ Information Technologies and Sports
The İmpact Of Modern Technology (Video) On Mental Development On The Tactical Side Of Football Players. Tayeb Djelti-Guendouz El Ghoul Khalifa-Bensalem Khaled-Deriadi Noureddine-Mekhelfi Ridha Bilişim Teknolojileri ve Spor/ Information Technologies and Sports (Poster)
10-12 Yaş Grubundaki Erkek Çocukların Beden Kitle İ̇ndeksine Göre Fiziksel, Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Neslihan Özcan-Umut Yılmaz-Ebru Çeti̇n Çocuk, Kadın, Yaşlılar ve Spor / Child,Old,Women and Sport
Büyükşehir ve Kırsalda Yaşayan Çocukların Motor Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması Mehmet Emin Yelken-Neslihan Özcan-Ebru Çeti̇n Çocuk, Kadın, Yaşlılar ve Spor / Child,Old,Women and Sport
30 Dakikalık Yürüyüş Egzersizinin Kız Çocuklarının Vücut Yağ Yüzdesi ve Kas Kütlesi Üzerine Etkisi Neslihan Özcan-Umut Yılmaz-İmdat Yarım Çocuk, Kadın, Yaşlılar ve Spor / Child,Old,Women and Sport
Sporun Psiko-Motor Gelişim ve Sosyal Gelişime Etkisi Emre Yıldız-Zeynep Çeti̇n Çocuk, Kadın, Yaşlılar ve Spor / Child,Old,Women and Sport
Fazla Kilolu ve Birinci Derece Obez Bayanlarda Sekiz Haftalık Aerobik Egzersizlerin Kan Yağları ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkileri Metin Polat-Serkan Hazar-Tuğba Akyüz Çocuk, Kadın, Yaşlılar ve Spor / Child,Old,Women and Sport
Dış Mekanda Yapılan Sportif Etkinlikler ve Çocukların Gelişimi Üzerindeki Etkileri Elvan Ender-Zeynep Ender-Refiye Ender Çocuk, Kadın, Yaşlılar ve Spor / Child,Old,Women and Sport
Beden Eğitiminde Yaratıcı Dans Etkinlikleri Programının Özgüven ve Öz Yeterlik Üzerine Etkisi Filiz Yeşildal-Gökhan Bayraktar Dans / Dance
Çocuk İ̇sti̇smarının Önlenmesi̇nde Dans Di̇si̇pli̇ni̇ni̇n Kullanımı Funda Bozkurt Dans / Dance
Analysis Of Dynamic Balance İn Ballet Dance Students. Magdalena Fronczek-Wojciechowska-Gianluca Padula-Aleksandra Czechowska-Manuela Galli-Joanna Kowalska-Karolina Kopacz Dans / Dance
Inclusive Education İn Kazakhstan: Status And Prospects Ulbossyn Marchibayeva-Kuralay Kulanova-Amanbek Bidolday -Balkiya Mubarak-Dariga Boranbayeva Disabilities in Physical Education and Sports / Physical Education and Sports In Disabilities
The Effect Of Royal Jelly Consumption On Sod, Maximal Oxygen Uptake And Anaerobic Power İn Elite Taekwondo Players Seyed Abdollah Hashemvarzi-Mahsa Nematzadeh-Mahta Nematzadeh-Sajdeh Moradi Egzersiz ve Spor Fizyolojisi/Exercise and Sports Physiology
Egzersiz, Hipoksi ve Hıf-1α İ̇lişkisi Ferhat Şi̇ri̇nyıldız-Cenk Orak-Gül Taşlı Yeşi̇lçayır-Recep Özmerdi̇venli̇-Gökhan Cesur-Rauf Onur Ek Egzersiz ve Spor Fizyolojisi/Exercise and Sports Physiology
The Syndrome Of Overtraining Among The Algerian Elite Judokas (Younger Members Of The Algerian National Team) During A Competition Follow-Up. Sı Merabet Hadj Sahraouı-Bendahmanne Nasreddıne-Aekkharoubı Abdelhamıd Egzersiz ve Spor Fizyolojisi/Exercise and Sports Physiology
Yüksek Rakımda Egzersizin Enerji Metabolizması Üzerine Etkileri Ferhat Şi̇ri̇nyıldız-Cenk Orak-Gül Taşlı Yeşi̇lçayır-Recep Özmerdi̇venli̇-Gökhan Cesur-Rauf Onur Ek Egzersiz ve Spor Fizyolojisi/Exercise and Sports Physiology
Halk Oyuncuları ile Modern Dansçıların Vücut Kompozisyonları ve Somatotiplerinin Karşılaştırılması Defne Öcal Kaplan Egzersiz ve Spor Fizyolojisi/Exercise and Sports Physiology
Pamukkale Üni̇versi̇tesi̇ Bayan Futsal Takımı Sporcularının Bazal Metaboli̇zma Hızı ve Vücut Kompozi̇syonun Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Yasin Özdemir-Özgen Kılıç-Erkek-Emine Kılıç-Toprak-Egem Burcu Tuzcu-İbrahim Türkçüer-Melek Bor-Küçükatay Egzersiz ve Spor Fizyolojisi/Exercise and Sports Physiology (Poster)
Pamukkale Üni̇versi̇tesi̇ Futbol ve Hentbol Sporcularının Vücut Kompozi̇syonu ve Bazal Metaboli̇zma Hızlarının Karşılaştırılması Emine Kılıç-Toprak-Yasin Özdemir-Özgen Kılıç-Erkek-Egem Burcu Tuzcu-İbrahim Türkçüer-Melek Bor-Küçükatay Egzersiz ve Spor Fizyolojisi/Exercise and Sports Physiology (Poster)
Engelli̇ler İ̇çi̇n Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Dersi̇ni̇n Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Bölümü Öğrenci̇leri̇ni̇n Engelli̇lere Yöneli̇k Tutumlarına Etki̇si̇ Serpil Bülbül Kardaş-Ömer Si̇vri̇kaya Engellilerde Beden Eğitim ve Spor /Physical Educaiıon and Sports In Disabilities
Beden Eğitimi Dersine Ya da Oyunlar Veya Fiziksel Aktiviteler Dersine Katılan Kaynaştırma Öğrencileri ile Normal Öğrencilerin Benlik Saygısının İncelenmesi Betül Akyol-Göktuğ Norman-Oktay Gürbüzer-Tülay Demi̇r-Murat Kılıç-Burak Canpolat Engellilerde Beden Eğitim ve Spor /Physical Educaiıon and Sports In Disabilities
Otizm Tanılı Bireylere Uyarlanmış Yaratıcı Eğitsel Dans Etkinliğinin Kazanımlarının İncelenmesi Gizem Yorgancıoğlu Engellilerde Beden Eğitim ve Spor /Physical Educaiıon and Sports In Disabilities
On Haftalık Anaerobik Antrenmanın İ̇şitme Engelli Erkek Basketbolcularda Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelere Etkisi İbrahim Kurt-Mehmet Akbulut-Mürsel Akdenk-Mustafa Kemal Kurt Engellilerde Beden Eğitim ve Spor /Physical Educaiıon and Sports In Disabilities
Aspects Regarding The Values Of Certain Motor Parameters For Normal Children And Children With Disabilities Bogdan Constantin Ungurean Engellilerde Beden Eğitim ve Spor /Physical Educaiıon and Sports In Disabilities
Hafi̇f Zi̇hi̇nsel Engelli̇ Bi̇reylerde Altı Hafta Süreli̇ Antrenman Uygulamalarının Bazı Fi̇zi̇ksel Parametreler Üzeri̇ne Etki̇si̇ Yener Aksoy-Soner Çankaya-Musa Çon-Özgür Bostancı-Menderes Kabadayı-Mehmet Yalçın Taşmektepli̇gi̇l Engellilerde Beden Eğitim ve Spor /Physical Educaiıon and Sports In Disabilities
Goalball Sporcularının Zihinsel Dayanıklılıklarının Farklı Değişkenlere Göre İ̇ncelenmesi Mehmet Acet-Özlem Bebek-Utku Işık Engellilerde Beden Eğitim ve Spor /Physical Educaiıon and Sports In Disabilities
Goalball Sporcularının Mizah Tarzlarının Farklı Değişkenlere Göre İ̇ncelenmesi Özlem Bebek-Mehmet Acet-Utku Işık Engellilerde Beden Eğitim ve Spor /Physical Educaiıon and Sports In Disabilities
Takım ve Bireysel Spor Yapan 12-15 Yaş Grubu Görme Engelli Öğrencilerin Fiziksel ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması Nurettin Konar-Ahmet Kurtoğlu Engellilerde Beden Eğitim ve Spor /Physical Educaiıon and Sports In Disabilities
Türkiye’deki Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Alanında Yapılan Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildirilerin Engel Grupları ve Araştırma Yöntemlerine Göre İ̇ncelenmesi Nurettin Konar-Alperen Şanal Engellilerde Beden Eğitim ve Spor /Physical Educaiıon and Sports In Disabilities
Ampute Futbolcuların El Kavrama, Bacak ve Sırt Kuvvetlerinin Lig Sıralamasına Etkisi Nurettin Konar-Mustafa Han Engellilerde Beden Eğitim ve Spor /Physical Educaiıon and Sports In Disabilities
Contribution Of Hip Range Of Motion To Kinematics Variables During Running With And Without Ankle-Foot Orthosis Hamidreza Barnamehei-Mandana Aghapour-Mohammad Barnamehei-Fereshteh Aghapour Engellilerde Beden Eğitim ve Spor /Physical Educaiıon and Sports In Disabilities
Study Regardıng The Heıght And Weıght Amplıtude For Normal Chıldren And Chıldren Wıth Mental Dısabılıty Bogdan Constantin Ungurean Engellilerde Beden Eğitim ve Spor /Physical Educaiıon and Sports In Disabilities
8 Haftalık Judo Antrenmanlarının 13-15 Yaş Arası Çocuklarda Bazı Motori̇k Özelli̇kler Üzeri̇ne Etki̇si̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Emrah Özdemir Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
İç Saha ve Deplasmanda Oynanan Müsabakaların Bazı Performans Parametreleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye Futbol Süper Ligi Örneği Oğuz Gürkan Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
Avrupa Liglerinde Mücadele Eden Yabancı Futbolcu Sayılarının İ̇statistiksel Açıdan Karşılaştırmalı Analizi Hayrettin Gümüşdağ-Oğuz Gürkan Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
Denge Yeteneğinin Farklı Spor Branşlarında Karşılaştırılması Mehmet Emin Yelken-Neslihan Özcan-İmdat Yarım Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
Analytical Study Of Biomechanical Variables İn Long Jump Of Stability Khouıldı Elhouari -Bensaıd Mahmoud-Guezgouz Mohamed -Boukhobza Abdelyamine Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
Ekzantri̇k ve Konsantri̇k Antrenmanlraının Kuvvet, Anaerobi̇k Güç ve Denge Özelli̇klerne Etki̇eri̇ İ̇ncelenmesi̇ Ramiz Arabacı -Sadettin Erol-Recep Gorgulu Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
Effect Of Worn Ankle-Foot Orthotic On Knee Joint Kinematics And Compare With Barefoot Condition During Running Hamidreza Barnamehei-Mohammad Razaghi-Zahra Panahi Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
Analysis Of The Quadriceps Femoris Kinesiotaping İnfluence On Kinematic Parameters İn Soccer Players. Magdalena Fronczek-Wojciechowska-Adam Michalski-Karolina Sobczak-Norbert Paszkowski-Karolina Kopacz-Aleksandra Czechowska-Gianluca Padula Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
Genç Futbolcularda Bacak Boyu ve Quadri̇ceps Çapının ; Sürat, Çabukluk ve Adım Frekansına Etki̇si̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Ömer Can Göksu Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
Gülle Atıcılarda Kalça Hareket Açıklığı ve Gövde Rotasyonunun Atış Bi̇yomekani̇ği̇ne Etki̇si̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Ömer Can Göksu-Doğa Kural Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
Influence Of Neuromuscular Recruitment On Motor Control Of Side Kick (Yeop Chagi) İn Elite Taekwondo Athletics Hamidreza Barnamehei-Mahmoud Modabberi Bejandi-Masoud Lashgari Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
Elit Futsal Finalleri: Müsabaka Sırasındaki Skor Durumlarına Göre Hücum-Savunma Pozisyonlarının İ̇ncelenmesi Faik Vural-Melih Balyan Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
Uefa Euro 2016 Şampi̇yonu Porteki̇z A Mi̇lli̇ Futbol Takım Performansının Anali̇zi̇ Alperen Erki̇n-İsmail Polatcan-Soner Çankaya-M. Yalçın Taşmektepli̇gi̇l-Musa Çon Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
10-12 Yaş Kadın Teni̇sçi̇lerde Core Antrenmanın Servi̇s İ̇sabet Oranına ve Bazı Motori̇k Özelli̇klere Etki̇si̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Yakup Akif Afyon-Olcay Mülazımoğlu-Abdurrahman Boyacı-Bünyamin Korucu Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
11-13 Yaş Kız Yüzücülere Uygulatılan 8 Haftalık Core Antrenmanın Fiziksel Performanslarına Etkisinin Incelenmesi Abdurrahman Boyacı-Yakup Akif Afyon-Begüm İ̇skender Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
Statik ve Dinamik Squat Egzersiz Yorgunluğu Sonrası İzokinetik Kuvvet Değişiminin Belirlenmesi Nigar Küçükkubaş-Yıldız Yaprak Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
Müsabakaya Hazırlık Dönemi̇ Eli̇t Voleybol Sporcularının Omuz Esnekli̇ği̇ni̇n Servi̇s İ̇sabet Oranına Etki̇si̇ Emrah Özdemir-Nurgül Tezcan Kardaş-Reşat Sadık-Muhsin Duran Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
Süper Ligde Yer Alan Bir Futbol Takımının Gol Parametrelerinin İ̇statistiksel Açıdan İ̇ncelenmesi Oğuz Gürkan-Göktuğ Ertetik-Sürhat Müniroğlu Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training (Poster)
Yıldız ve Genç Mi̇lli̇ Takım Eskri̇m Sporcuların Bazi̇ Fi̇zyoloji̇k ve Bi̇yomotori̇k Özelli̇kleri̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇ Sadettin Erol-Ramiz Arabacı-Z. Alparslan Acar-Salih Erden-Hüseyin Topçu-Mehmet Doğan-A. Nazım Gürak-Figen Erol Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training (Poster)
14-17 Yaş Arası Karateci̇lere Uygulanan Pli̇ometri̇k Antrenman Programının Bazı Kondi̇syonel Özelli̇kler Üzeri̇ne Etki̇si̇ Ramiz Arabacı-Özlem Nur Elma-Tolga Macar-Hüseyin Topçu Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training (Poster)
11-15 Yaş Arası Futbolcuların Vücut Kompozi̇syonları İ̇le Bazı Kondi̇syonel Özelli̇kler Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Hüseyin Topçu-Tonguç Vardar-Ramiz Arabacı Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training (Poster)
Basketbolcularda Dikey Sıçrama, Çeviklik, Sürat ve Anaerobik Güç Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sertaç Atay-İbrahi̇m Kılıç-Oğuzhan Yazıcı-Bi̇nnur Çelebi̇ Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training (Poster)
Derin Beyin Egzersizleri Oğuzhan Gözek Hareket ve Antrenman Bilimleri / Movement and Training Science
Reducing Fall Risk İn Dementia Using A Motor Cognitive Approach: Improvement Of Cognition, Balance And Gait Amir Vazini Taher-Amir Hayati-Donya Rahmani Motor Gelişim ve Ögrenme / Motor Development and Learning
Zi̇hi̇nsel Engelli̇ Bi̇reylerde Sporun Etki̇nli̇ği̇ Sakine Aktaş-Mehmet Cihad Aktaş-Mehtap Çöplü Motor Gelişim ve Ögrenme / Motor Development and Learning
Consıderatıons On The Educatıon Of Unıversal Values Between Sportıng Actıvıtıes Abalaseı Beatrıce-Iacob Radu Mıhaı Olimpizm / Olympism
Turi̇stleri̇ Av Turi̇zmi̇ne Yönelten Nedenleri̇n Beli̇rlenmesi̇ne Yöneli̇k Araştırma Atınç Olcay-Taner Dağlıoğlu-Metin Sürme Rekreasyon / Recreation
Kent Parklarının Tasarımında Antropometri̇k Ölçülere Uygunluk: İ̇stanbul Göztepe Parkı Örneği̇ Tuğba Ki̇per-Aslı Korkut Rekreasyon / Recreation
Kent Parklarında Rekreasyonel Faali̇yetlere Katılımı Etki̇leyen Unsurların Beli̇rlenmesi̇: Teki̇rdağ Sahi̇l Parkı Örneği̇ Tuğba Ki̇per-Aslı Korkut Rekreasyon / Recreation
Bakırköy Botani̇k Parkının Rekreasyonel İ̇şlevleri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Ni̇lüfer Seyi̇doğlu Akdeni̇z-Pınar Özkan-Gaye Özesen Rekreasyon / Recreation
Sporti̇f Rekreasyon Akti̇vi̇teleri̇ne Katılan Bi̇reyleri̇n Yaşam Kali̇teleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Taner Dağlıoğlu-Metin Sürme-Eyüp Atılgan Rekreasyon / Recreation
Sürdürülebilir Kent Yaklaşımında Ekolojik Parklar Aslı Korkut-Tuğba Ki̇per-Nilay Mısırlı Rekreasyon / Recreation
Parklarda Kullanılan Donatı Elemanlarının Estetik ve İ̇şlevsel Özellikleri: Kadıköy Özgürlük Parkı Örneği Aslı Korkut-Tuğba Ki̇per-Nilay Mısırlı Rekreasyon / Recreation
Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları Erdoğan Eki̇nci̇-Fatih Mehmet Parlar-Burak Güvenman-Oğuzhan Yıldız-Ferizan Parlar Rekreasyon / Recreation
Kentsel Rekreasyon Alanlarında Hizmet Kalitesinin Ölçümü (Gaziantep Örneği) Atınç Olcay-Gülceren Mısırlıoğlu-Müjdat Ertürk Rekreasyon / Recreation
Gazi̇antep'teki̇ Rekreasyon Alanlarının Öğrenci̇leri̇n Memnuni̇yet Düzeyi̇ne Etki̇si̇: Gazi̇antep Üni̇versi̇tesi̇ Turi̇zm ve Otelci̇li̇k Meslek Yüksekokulunda Bi̇r Araştırma Eyup Atılgan-Harun Reşit Gündoğan Rekreasyon / Recreation
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Sporti̇f Rekreasyon Etki̇nli̇kleri̇ne Katılımını Etki̇leyen Engelleri̇n Beli̇rlenmesi̇ Süleyman Akkaşoğlu-Ceyhun Akyol Rekreasyon / Recreation
Artvi̇n Desti̇nasyonunun Spor Turi̇zmi̇ Potansi̇yeli̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Ceyhun Akyol-Süleyman Akkaşoğlu Rekreasyon / Recreation
Spor Bilimleri Lisans Öğrencilerinin Çevresel Duyarlılıkları: Karadeniz Bölgesi Örneği Fatih Mehmet Parlar-Erdoğan Eki̇nci̇-Uğur Özer-Burak Güvenman-Oğuzhan Yıldız-Ferizan Parlar Rekreasyon / Recreation
Yerel Halkın Rekreasyonel Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Çankırı Örneği Yakup Öztürk-Mustafa Teci̇men Rekreasyon / Recreation
Yerel Halkın Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Çankırı Örneği Yakup Öztürk Rekreasyon / Recreation
Farklı Kültürlerde Boş Zaman Davranışı: Romanlar Örneği̇ Harun Ayar-Suat Karaküçük Rekreasyon / Recreation
Sedanterler ile Rekreasyonel Etkinliklere Katılan Bireyler Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması Umut Davut Başoğlu Rekreasyon / Recreation
Comparing The Role Of Public And Neighborhood Parks On Promoting Physical Activity İn Leisure İn Tabriz Citizens Javad Shahlaee-Aysan Shahlaee-Vali Alizadeh Rekreasyon / Recreation
Büyük Spor Etki̇nli̇kleri̇nde Algılanan Sosyal Etki̇ler Ölçeği̇’ni̇n Psi̇kometri̇k Özelli̇kleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Kerem Yıldırım Şimşek-Hüseyin Çevik-Anıl Onur Mercanoğlu-Alican Bayram Rekreasyon / Recreation
Dünya Okullararası Olimpiyatları Gymnasıade 2016 Seyircilerinin Etkinliğe Yönelimlerinin İ̇ncelenmesi Kerem Yıldırım Şimşek-Hüseyin Çevik-Alican Bayram-Anıl Onur Mercanoğlu Rekreasyon / Recreation
Boş Zaman ve Ramazan Olgusu: Eskişehir İ̇linde Nitel Bir Araştırma Hüseyin Çevik-Gözde Yetim-Metin Argan-Metin Aykut Rekreasyon / Recreation
Ekolojik Temelli Turizm Kapsamında Ballıkayalar Tabiat Parkı (Kocaeli) Odunsu Bitki Çeşitliliği Üzerine Bir Araştırma Murat Zenci̇rkıran-Elvan Ender-Esma Eraslan-Sena Çeti̇ner-Ayşegül Görür-Duygu Tanrıverdi̇ O-Betül Hümeyra Çeli̇k-Burcu Müdük Rekreasyon / Recreation
Büyük Ölçekli Spor Etkinliklerinde Kişilik: Gymnasıade 2016 Okul Sporları Olimpiyat'ının Değerlendirilmesi Hüseyin Çevik-Kerem Yıldırım Şimşek-Anıl Onur Mercanoğlu-Alican Bayram Rekreasyon / Recreation
Rekreasyonel Etkinlik Bağlamında Tuz Mağaralarının Kullanımının İ̇ncelenmesi Aslı Öztürk-Yakup Öztürk Rekreasyon / Recreation
Sakin Şehir Hareketi ve Sakin Şehirlerin Rekreasyon Alanlarının İ̇ncelenmesi Aslı Öztürk-Yakup Öztürk Rekreasyon / Recreation
Rekreasyon Alanları Kapsamında Bursa Yıldırım İ̇lçesi Mahalle Parklarının Ulaşılabilirliği Üzerine Bir Araştırma Elvan Ender-Zeynep Pirselimoğlu Batman-Murat Zencirkıran Rekreasyon / Recreation
İstanbul Göktürk Göleti̇ Tabi̇at Parkı’nda Rekreasyon Olanaklarının Değerlendi̇rmesi̇ Zeynep Pi̇rseli̇moğlu Batman-Pınar Özkan-Gaye Özesen-Nilüfer Seyi̇doğlu Akdeni̇z Rekreasyon / Recreation
Su Temelli̇ Rekreasyon Etki̇nli̇kleri̇ni̇n Bursa –ni̇lüfer Çayı ve Çevresi̇nde Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Zeynep Pi̇rseli̇moğlu Batman-Elvan Ender Rekreasyon / Recreation
Ortaöğreti̇mde Merkezi̇ Sınav Si̇stemi̇ni̇n Öğrenci̇leri̇n Saldırganlık Düzeyleri̇ne Etki̇si̇ Yener Aksoy-Soner Çankaya-Aydan Ermi̇ş-Mehmet Yalçın Taşmektepli̇gi̇l Rekreasyon / Recreation
Eği̇ti̇m Fakültesi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Rekreasyonel Eği̇li̇mleri̇ ve Rekreasyonel Etki̇nli̇klere Katılımına Engel Olan Faktörleri̇n İ̇ncelenmesi̇ Hakan Akdeni̇z-Gülşah Sekban-Cansu Yıldırım-Berk Barda Rekreasyon / Recreation
Güzel Sanatlar Fakültesi̇ İ̇le Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇ Ögrenci̇leri̇ni̇n Sporti̇f Rekreasyon Etki̇nli̇kleri̇ne Yöneli̇k İ̇lgi̇leri̇ ve Katılma Düzeyleri̇ni̇n Karşılaştırılması Onur Kavi̇-Hakan Akdeni̇z-Hanife Çağla Toprak Rekreasyon / Recreation
Özel Gereksi̇ni̇mli̇ Çocuğa Sahi̇p Ebeveynleri̇n Serbest Zaman Alışkanlıklarının İ̇ncelenmesi̇ Emine Asena Uzun-Filiz Tuna-Hakan Tuna Rekreasyon / Recreation (Poster)
Rekreati̇f Etki̇nli̇klere Katılan 55 Yaş ve Üzeri̇ Bi̇reyleri̇n Umutsuzluk Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Nilgün Tülükaş-Elif Karagün-Onur Kavi̇ Rekreasyon / Recreation (Poster)
Spor Oyunlarında Gps Kullanımı Yener Türen-Tuna Erol Spor Bilimlerinde Mühendislik / Engineering in Sports Science
Atleti̇zm Müsabakalarında Jeodezi̇k Yersel Ölçme Si̇stemleri̇ Tuna Erol-Yener Türen Spor Bilimlerinde Mühendislik / Engineering in Sports Science
An Online İnformation System For Football Club Management Mustafa Aadel Al-Asadi-Sakir Tasdemir-Burak Tezcan Spor Bilimlerinde Mühendislik / Engineering in Sports Science
Design An Intelligent Decision Support System For A Football Team Management Sakir Tasdemir-Mustafa Aadel Al-Asadi Spor Bilimlerinde Mühendislik / Engineering in Sports Science
Enerji̇si̇ni̇ Yeni̇lenebi̇li̇r Kaynaklardan Elde Eden Spor Tesi̇sleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇, Ülkemi̇z ve Dünyadaki̇ Uygulamaları Uğur Kılıç-Cemal Özman Spor Bilimlerinde Mühendislik / Engineering in Sports Science
Futbolda Bi̇reysel Antrenman ve Tekni̇k Değerlendi̇rme İ̇çi̇n Elektroni̇k Kale Tasarımı Cemile Arslan-Humar Kahramanlı-Mustafa Arslan-Mustafa Nevzat Örnek Spor Bilimlerinde Mühendislik / Engineering in Sports Science
Futbol Oyuncularını Çalıştırmak ve Moti̇vasyonlarını Artırmak İ̇çi̇n Top Fırlatma Maki̇nesi̇ Tasarımı Cemile Arslan-Humar Kahramanlı-Mustafa Arslan-Gökhan Yalçın-Turgut Kaplan Spor Bilimlerinde Mühendislik / Engineering in Sports Science
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Oyuncu Seçimi: Eurobasket2015 Türkiye Milli Basketbol Takımı Oyun Kurucu Seçimi Üzerine Vaka Çalışması Eyüp Anıl Duman-Gülfem Tuzkaya Spor Bilimlerinde Mühendislik / Engineering in Sports Science
Veri̇ Zarflama Anali̇zi̇(Vza) Yöntemi̇yle Spor Okulu Branşlarının Veri̇mli̇li̇k Hesaplaması Uğur Orhan Karaköprü-Özgür Kabadurmuş Spor Bilimlerinde Mühendislik / Engineering in Sports Science
The Effect Of Resistance Exercise Training On Blood Glucose And Lipid Profile İn Obese Women With Type 2 Diabetes Masoumeh Azizi-Sedigheh Hosseinpour Delavar Spor Sağlık Bilimleri / Sports Health Sciences
Il-6 Response To Two Types Of Exercise Training İn Type 2 Diabetic Patients Masoumeh Azizi Spor Sağlık Bilimleri / Sports Health Sciences
Effects Of A Training Protocol On Bdnf Levels, Mobility, Falls Efficacy, Dynamic Balance İn A Sample Of İndividuals Dwelling İn A Health Care Center Sedigheh Hosseinpour Delavar Spor Sağlık Bilimleri / Sports Health Sciences
KKTC’de Vücut Geli̇şti̇rme Sporcularının Beslenme ve Kas Geli̇şi̇mleri̇ Hakkında Bi̇lgi̇ Düzeyleri̇; Ni̇tel Bi̇r Çalışma Mustafa Behlül Spor Sağlık Bilimleri / Sports Health Sciences
Eli̇t Karateci̇lerde Sakatlanma Sıklıkları ve Nedenleri̇ Bartın İ̇li̇ Örneği̇ Burcu Özlükan Spor Sağlık Bilimleri / Sports Health Sciences
Güreş Sporcularının Besinsel Destek Kullanım Alışkanlıklarının İ̇ncelenmesi Eren Canbolat-Funda Pınar Çakıroğlu Spor Sağlık Bilimleri / Sports Health Sciences
Sporcuların Protein Tüketimine ve Kullandıkları Protein Desteklerine Yönelik Güncel Yaklaşımlar Eren Canbolat-İsmail Mücahit Alpteki̇n-Funda Pınar Çakıroğlu Spor Sağlık Bilimleri / Sports Health Sciences
Ortaokul Çocuklarında Obezite, Fiziksel Aktivite, Oksijen Satürasyonu ve Bazı Motorik Ölçüm Değerleri İ̇lişkisi Mehmet Emin Yıldız Spor Sağlık Bilimleri / Sports Health Sciences
Masajın Kardiyak Otonom Sinir Aktivitesine Gerçek Zamanda Etkisini Noninvaziv Olarak Değerlendirmesi Ramiz Arabacı -Recep Görgülü-Hüseyin Topçu-Günaydın Kırcı Spor Sağlık Bilimleri / Sports Health Sciences
Sporcularda Performansı Etki̇leyen Besi̇nler Merve Çapaş Spor Sağlık Bilimleri / Sports Health Sciences
Bi̇yoelektri̇k İ̇mpedans Anali̇zi̇ ve Tahmi̇n Etme Denklemleri̇yle Hesaplanan Bazal Metaboli̇zma Hızlarının Karşılaştırılması Müge Yılmaz-Merve Çapaş (Anlatıcı)-Meliha Çavdar Spor Sağlık Bilimleri / Sports Health Sciences
The Effect Of A Proposed Program Of Exercises For The Prevention Of Shoulder Joint İnjuries Among Players Physical Strength Ayad Omar Spor Sağlık Bilimleri / Sports Health Sciences
Tendon Hasarlı Amatör Sporculara Uygulanan Rehabi̇li̇tasyon Yöntemleri̇ni̇n Ağrı Düzeyi̇ne Etki̇si̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Uzm. Fzt. Müşerref Sedef Spor Sağlık Bilimleri / Sports Health Sciences
The İmportance Of Medical And Health Observance Among Soccer Players- The Study On The Clubs Of The First And Second National - Guendouz El Ghoul Khalifa-Tayeb Djelti-Deriadi Noureddine-Mekhelfi Ridha-Amina Djaafar Spor Sağlık Bilimleri / Sports Health Sciences (Poster)
Türk Okçuluğu ’nda Okçu Yüzüğü/zihgir/şast Neslihan Arıkan-Özbay Güven-Mehmet Yıldız-Bilal Hayri Doğan Spor Tarihi ve Felsefesi / Sports History and Philosophy
Türk Okçuluğu’ Nda Yay Kirişi / Çile Neslihan Arıkan-Özbay Güven-Mehmet Yıldız-Bilal Hayri Doğan Spor Tarihi ve Felsefesi / Sports History and Philosophy
Türk Kuşak Güreşi̇, Aba Güreşi̇ ve Judo Sporundaki̇ Tekni̇kleri̇n Karşılaştırılması Özbay Güven-Oğuzhan Sağım Spor Tarihi ve Felsefesi / Sports History and Philosophy
Türk Kuşak Güreşi̇nde Yapılan Tekni̇kler Özbay Güven-Oğuzhan Sağım Spor Tarihi ve Felsefesi / Sports History and Philosophy
The İntroduction Of Zurkhaneh Sports And Koshti Pahlavani (The National Sport Of Iran) Vali Alizadeh-Javad Shahlaee-Habib Honari Spor Tarihi ve Felsefesi / Sports History and Philosophy
Kaybolmuş Kadi̇m Bi̇r Folklori̇k Spor: Si̇nsi̇n Güreşi̇ Mehmet Türkmen-Abdullah Doğan Spor Tarihi ve Felsefesi / Sports History and Philosophy
Geleneksel Sporlarımızdan Değnek Çeki̇şmece Oyunu Abdullah Doğan-Mehmet Türkmen Spor Tarihi ve Felsefesi / Sports History and Philosophy
Kış Sporlarında Geleneksel Olarak Gözleri̇ Kardan (Ultravi̇yole Işınlarından) Koruma Yöntemleri̇ Abdullah Doğan Spor Tarihi ve Felsefesi / Sports History and Philosophy (Poster)
Sporti̇f Faali̇yetlerdeki̇ Başarısızlığın Örgütsel Nedenleri̇ Üzeri̇ne Sosyoloji̇k Bi̇r İ̇nceleme (Kastamonu İ̇li̇ Örneği̇) Emrah Avcı-Adem Sağır Spor Yönetimi / Sport Management
Psychoanalysis Of Global Sports Ethics: Epic Woes, Politics And Corruption Of Wada By The Famıly (Wasp) Ergun Yurdadon Spor Yönetimi / Sport Management
Spor Endüstrisinin Gelişimine İ̇lişkin Sosyolojik Bir Değerlendirme Ahmet Atalay Spor Yönetimi / Sport Management
Türk Spor Eği̇ti̇mi̇nde Yönetsel Sorunlara İ̇li̇şki̇n Bi̇r Değerlendi̇rme Ahmet Atalay Spor Yönetimi / Sport Management
Türki̇ye’ de Spor Hukuku ve Kısmet Erki̇ner Tekin Çolakoğlu-Şeniz Parlakkılıç Spor Yönetimi / Sport Management
Bakmak Ya da Görmek.. İ̇şte Bütün Mesele Bu: Tahi̇nci̇oğlu Basketbol Li̇gi̇ Müsabakalarında Marka Hatırlanırlığının İ̇ncelenmesi̇ Ümit Can Büyükakgül-Arif Yüce-Hakan Katırcı Spor Yönetimi / Sport Management
Yeni̇ Medyanın Sporti̇f Pazarlama Alanı Olarak Futbol Takımlarında Kullanılması: Come To Beşi̇ktaş Örneği̇ Mustafa Aydemi̇r Spor Yönetimi / Sport Management
Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (Çorum İli Örneği) Çi̇sem Demi̇rdöken-Gamze Deryahanoğlu-Eli̇f Aybi̇ke Ünlü-Faruk Yamaner Spor Yönetimi / Sport Management
Sporda Hi̇zmet Kali̇tesi̇ İ̇le İ̇lgi̇li̇ Yapılan Tezleri̇n İ̇çeri̇k Anali̇zi̇ (2005-2017) Ali Sevi̇lmi̇ş-Ali Erdoğan-Erkan Faruk Şi̇ri̇n Spor Yönetimi / Sport Management
Spor Toto Süper Li̇gi̇ Turgay Şeren Sezonunda Profesyonel Futbol Di̇si̇pli̇n Kurulu Kararlarının İ̇çeri̇k Anali̇zi̇ Erkan Faruk Şi̇ri̇n-Ali Sevi̇lmi̇ş Spor Yönetimi / Sport Management
E-Spor Yöneti̇mi̇ ve Organi̇zasyonları Abdullah Şimşek-Sebahattin Devecioglu Spor Yönetimi / Sport Management
Spor Endüstrisinde Marka Değeri ve Marka Yönetimi Sema Tuğçe Dikici Spor Yönetimi / Sport Management
Türki̇ye ve İ̇ngi̇ltere’de Yüksek Öğreti̇m Düzeyi̇nde Spor Eği̇ti̇mi̇ Si̇stemleri̇ni̇n Karşılaştırılması Hakan Sunay-Arif Yüce Spor Yönetimi / Sport Management
Futbol Takımlarının Performanslarını Değerlendi̇rmede Yeni̇ Bi̇r Bakış Açısı: Performans Kat Sayısı Taner Karaman Spor Yönetimi / Sport Management
Hayat Fena Halde Spor Bahsine Benzer: Spor Bahsi Oynamada Karar Verme Stratejilerinin Davranışsal Finans Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi Sevda Gökce Yüce-Arif Yüce-Hakan Katırcı Spor Yönetimi / Sport Management
Sporda Stratejik Bir Yönetim Aracı Olarak Sosyal Sermaye Kavramı ve Uluslararası Karşılaştırmalar Volkan Aydoğdu-Arif Yüce-Hakan Katırcı Spor Yönetimi / Sport Management
Identify The Functions Of Sports Organizations For Sustainable Development İn Society Me.Emadi@yahoo.Com-Habib Honari Spor Yönetimi / Sport Management
Development Of Ancient Exercise As An Operational Way To İmprove Sports Ethics: An Experimental Study Habib Honari-Mehdi Emadi Spor Yönetimi / Sport Management
Spor İ̇şletmeleri̇nde Çalışanların Tükenmi̇şli̇k Düzeyleri̇ Simay Karahan-Sevim Güllü-Gamze Ülker-Selçuk Bora Çavuşoğlu Spor Yönetimi / Sport Management
Türki̇ye İ̇le Almanya Futbol Alt Yapılarının İ̇ncelenerek Karşılaştırılması Hakan Sunay-Bayram Kaya Spor Yönetimi / Sport Management
Takımıma Güveniyorum: Takım Güveni, Kimliği ve Sadakati Arasındaki İlişki Metin Argan-Caner Özgen-İslam Tufanov Spor Yönetimi / Sport Management
Wıden Your Facılıtıes: Turkısh Aırlınes Euroleague’de Mücadele Eden Türk Takımlarının Salonları Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma Veli Onur Çelik-Yalçın Maraşlı-Serdar Elmas-Yusuf İ̇şgören Spor Yönetimi / Sport Management
Spor Tesi̇sleri̇n Geleceği̇ Sürdürülebi̇li̇r Yeşi̇l Bi̇nalar Olabi̇li̇r Mi̇ ? Gülsüm Topal-Veli Onur Çelik -Sevda Gökçe -Fırat Eser Spor Yönetimi / Sport Management
Spor Bi̇li̇mleri̇ Alanındaki̇ Li̇sansüstü Öğrenci̇leri̇n Kari̇yer Geli̇şi̇mleri̇ne Yöneli̇k Kurum İ̇çeri̇si̇ndeki̇ Destek Kültürünün İ̇ncelenmesi̇ Yunus Emre Karakaya-Metin Yılmaz-Zeki Coşkuner Spor Yönetimi / Sport Management
Türki̇ye’de Hükümet Programlarında Gençli̇k Poli̇ti̇kalarının Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Zeki Coşkuner-Metin Yılmaz-Yunus Emre Karakaya Spor Yönetimi / Sport Management
Elit Futbolcu Hareketliliği Ercüment Yiğit Spor Yönetimi / Sport Management (Poster)
The Study Of Relationship Between Aesthetic Elements Of School Play Space And Students' Tendency To Physical Activity Farzad Ghafouri-Farahnaz Ghasemian Spor Yönetimi / Sport Management (Poster)
Investigating The Factors Affecting On Recreational Sport Development İn Tehran Farahnaz Ghasemian-Farzad Ghafouri Spor Yönetimi / Sport Management (Poster)
Genç Voleybolcular Nasıl Bir Antrenörle Çalışmayı Tercih Ederler? Bi̇jen Fi̇li̇z Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Ni̇ğde Ömer Hali̇sdemi̇r Üni̇versi̇tesi̇ Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Yüksekokulunun Üç Farklı Bölümünde Okuyan Öğrenci̇leri̇n Çoklu Zekâ Alanlarının İ̇ncelenmesi̇ Melek Güler-İbrahim Ümran Akdağcık Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Ni̇ğde Ömer Hali̇sdemi̇r Üni̇versi̇tesi̇ Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Yüksekokulu ve Eği̇ti̇m Fakültesi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Saldırganlık Düzeyleri̇ni̇n Farklı Deği̇şkenler Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Gonca Karatarla-İbrahim Ümran Akdağcık Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
İmkanlar Her Şey mi? Özel ve Devlet Okulların Müsabık Başarı Farklarını Açıklayan Psikososyal Faktörler Özge Büyükbaşaran-Özge Kantaş Yorulmazlar Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Atleti̇zi̇m Sporcularının Empati̇ Kurma Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Öznur Akpınar-Tekin Çolakoğlu-Selahattin Akpınar-Abdulselam Karharman Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Spor Yöneti̇ci̇li̇ği̇ Bölümünde Öğreni̇m Gören Öğrenci̇leri̇n Saldırganlık Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Öznur Akpınar-Mustafa Yaşar Şahi̇n-Selahattin Akpınar-Tekin Çolakoğlu Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Sporcuların Performansı Üzerinde Duygu Durumlarının Yarattığı Etkinin İ̇ncelenmesi Mehmet Koyuncu-İbrahim Alduran-Seray Ak-Ayşe Bayraktaroğlu Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Spor Yapan ve Yapmayan Kadınlarda Algılanan Stres Düzeyi̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Serkan Demi̇rdöken-Çi̇sem Demi̇rdöken-Gamze Deryahanoğlu-Eli̇f Aybi̇ke Ünlü Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Li̇se Öğrenci̇leri̇nde Sosyal Sermaye ve Fi̇zi̇ksel Akti̇vi̇teye Katılım Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇: Kent Merkezi̇ Örneği̇ Günay Yıldızer-İlker Yılmaz Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Öğretmen Adaylarının Akademi̇k Özyeterli̇li̇k Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Kübra Yağan-Selahattin Akpınar-Öznur Akpınar-Vahit Küçükatçeken Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Meslek Yüksekokulunda Öğreni̇m Gören Öğrenci̇leri̇n Empati̇ Kurma Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Kübra Yağan-Selahattin Akpınar-Öznur Akpınar-Vahit Küçükatçeken Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Yüksek Okulunda Öğreni̇m Gören Öğrenci̇leri̇n Sınav Kaygı Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Vahit Küçükatçeken-Selahattin Akpınar-Öznur Akpınar-Kübra Yağan Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Li̇se Öğrenci̇leri̇nde Sosyal Sermaye ve Fi̇zi̇ksel Akti̇vi̇teye Katılım Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇: Kent Merkezi̇ Örneği̇ - Günay Yıldızer-İlker Yılmaz Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Dansa Katılan ve Katılmayan Gruplarda Beden İ̇mgesi̇ni̇n Yaşam Ni̇teli̇ği̇ne Etki̇si̇ Zekai Pehlevan-Gökay Daşdan Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Spor Bi̇li̇mleri̇ Alanında Görev Yapan Akademi̇k Personeli̇n Facebook Kıskançlığının İ̇ncelenmesi̇ Çağdaş Caz-Ali Gürel Göksel Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
The Relationship Between Futsal Players’ Competitive Anxiety And Goal Orientation With Sportspersonship Vali Alizadeh-Javad Shahlaee-Habib Honari Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Development Of A Cognitive Abilities Assessment Software For Elderly (Caase) Amir Hayati-Amir Vazini Taher-Zahra Ohadi Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Bazı Fi̇zi̇ksel Özelli̇kleri̇ İ̇le Fi̇zi̇ksel Akti̇vi̇te Düzeyleri̇, Sosyal Fi̇zi̇k Kaygı Düzeyi̇ ve Yaşam Doyumunun İ̇li̇şki̇si̇ni̇n Araştırılması Gözde Ersöz-Yasemin Arı-Erhan Kara-İlker Özmutlu Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Algısına Yönelik Tutumları ile Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması Zeynep Filiz Dinç-Kamil Dikici-Simge Şimşek-İlknur Özdemi̇r Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Spor Merkezleri̇ne Gi̇den Bi̇reyleri̇n Sosyal Görünüş Kaygılarının İ̇ncelenmesi̇ Meliha Uzun-Cemal Özman-Umut Davut Başoğlu-Kurtuluş Özlü-Arif Çeti̇n-Esin Güllü Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Yüksekokulunda Öğreni̇m Gören Öğrenci̇leri̇n Futbol Taraftarı Fanati̇kli̇k Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ İsmail Polatcan-Alperen Erki̇n-Zeki Coşkuner-Ahmet Yıkılmaz Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Sporda Şi̇ddeti̇ Ortaya Çıkaran Nedenler Mehmet Cihad Aktaş-Mehtap Çöplü-İbrahim Balcıoğlu Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Sporun Ki̇şi̇li̇k Özelli̇kleri̇ Üzeri̇ne Etki̇si̇ Sakine Aktaş-Mehtap Çöplü-Mehmet Cihad Aktaş Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Türk Sporunda Di̇l Kullanımı: Beşi̇ktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Marşlarının; İ̇çeri̇k ve Söylem Anali̇zi̇ Gökmen Kantar-Gözde Ersöz Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Türki̇ye Spor Toto Süper Li̇g Futbol Takımlarının İ̇ddi̇a Oyunları Türler ve Oranları Üzeri̇ne İ̇stati̇sti̇ksel Bi̇r Araştırma İlker Akyüz Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Kadın Sporcuların Gözünden Sporti̇f Tutumlara Genel Bi̇r Bakış: Karabük ve Kastamonu Örneği̇ Adem Sağır-Büşra Anbarcı Toplumsal Cinsiyet ve Spor / Social Gender and Sports
Spor Gazeteleri̇ni̇n Manşet ve Başlıklarında Di̇l Kullanımı Ali̇ Korkmaz Toplumsal Cinsiyet ve Spor / Social Gender and Sports
Sporda Ci̇nsi̇yetlerarası Asi̇metri̇ Mehtap Çöplü-Mehmet Cihad Aktaş-İbrahim Balcıoğlu Toplumsal Cinsiyet ve Spor / Social Gender and Sports
Futbol Kültürünün Sosyal Medyadaki Özerk Alanı: Vole Aysel Ay Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Atletik Performans Monitorizasyonunda Gps Sistemleri, Metabolik Yük ve Metabolik Güç Türker Bıyıklı-Zeki Akyıldız -Melih Bozdemi̇r Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
Düzce Üni̇versi̇tesi̇nde Eği̇ti̇m Görmekte Olan Öğretmen Adaylarının Satranç Oyununa Yöneli̇k Tutumlarının İ̇ncelenmesi̇ Reşat Sadık Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Fas Spor Federasyonları İçin Örgütsel Performansın Değerlendirilmesine Doğru Zineb Jibraili-Said Ouhadi Spor Yönetim Bilimleri/ Sports Management Science
Türki̇ye’de Spor Psi̇koloji̇si̇ Konulu Li̇sansüstü Tezleri̇n Taranması Hümeyra Peremeci̇-Mehtap Demi̇r-İlhan Toksöz Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Sporda Çatışma ve Stres Yaratan Yöneti̇ci̇ Davranışları İ̇le İ̇lgi̇li̇ Li̇sansüstü Tezleri̇n Taranması Mehtap Demi̇r-Hümeyra Peremeci̇-İlhan Toksöz Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Evaluatıon Of Stadıum Locatıons By Usıng Ahp-Topsıs Method: Audıence Perspectıve Uğur Orhan Karaköprü-Özgür Kabadurmuş Spor Bilimlerinde Mühendislik / Engineering in Sports Science