Önemli Tarihler

  • Online Bildiri Yükleme Tarihleri: 01-12 Haziran 2020
  • Online Bildirilerin Web Sayfasında Yayınlanma Tarihleri : 13-14 Haziran 2020
  • Özet Bildiri Kitapçığının Yayımlanması : 15 Haziran 2020
  • Dergi Seçimi ve Tam Metin Gönderim Başlangıç Tarihi 17 Haziran 2020
  • Dergi Seçimi ve Tam Metin Gönderim Bitiş Tarihi : 20 Haziran 2020
  • Tam Metin Bildiri Kitapçığının Yayımlanması: 22 Haziran 2020