Online Başvuru


SUNUMLARIN VİDEOYA  DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( ÖRNEK UYGULAMALAR)

ISSPESCONGRESS 2020 VIDEO- PPT UPLOADING RULES

- On the page that opens, click the place where the Submit Your Abstract is written from the menu bar)

- Login to the system with your user information

- Click the Add Video to Application button from the menu bar on the left)

- After clicking the Add Video to Application button, fill in your information about the video in the window that opens the video upload process is completed by clicking on the "Which Application is Related" button and selecting the name of your related report and clicking the Upload Video button

- Videos-Power Point (MP4) format will be maximum 15 minutes.


SUNUMLARIN VİDEOYA  DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( ÖRNEK UYGULAMALAR)

EXAMPLES VIDEO POWERPOINT PRESENTATIONS

Sunumunuzu videoya dönüştürülmesi

https://support.office.com/tr-tr/article/sununuzu-videoya-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCrme-c140551f-cb37-4818-b5d4-3e30815c3e83

Sunuyu film dosyası veya MP4 olarak kaydetme

https://support.office.com/tr-tr/article/sunuyu-film-dosyas%C4%B1-veya-mp4-olarak-kaydetme-4e1ebcc1-f46b-47b6-922a-bac76c4a5691

Powerpoint Sunumunu Videoya Dönüştürün

Sunumunuz PowerPoint'te oluşturduysanız ve dosyayı anlatımlı bir videoya dönüştürmek istiyorsanız bunu, ek bir yazılıma gerek duymadan yapabilirsiniz. Bu özellik, PowerPoint 2010 ve sonrasında mevcuttur.

Anlatımı Kaydetme

Slayt Gösterisi Sekmesi altındaki "Slayt Gösterisini Kaydet" öğesini seçin. Bu işlem Sunumu başlatır ve bilgisayarınızdaki varsayılan mikrofon ile anlatımınızı kaydeder (harici mikrofonların sesi alabildiğini mutlaka test edin). Sunumunuzda normal bir şekilde ilerleyin, program tüm oturumu kaydeder. Bir hata yaptıysanız aynı "Slayt Gösterisini Kaydet" açılır sekmesinde, slaytların üzerine tek tek kayıt yapabilirsiniz.

Video Olarak Kaydetme

Sunumu kaydettikten sonra Dosya > Farklı kaydet > Farklı kaydetme türü öğesini tıklayın. Sunumunuzu video olarak kaydedecek olan "Windows Media Video" veya .wmv adında bir seçenek görürsünüz. Dosyanızı hem bir PowerPoint dosyası hem de bir Windows Media dosyası olarak kaydettiğinizden emin olun. Böylece, PowerPoint dosyasını daha sonra tekrar düzenleyebilirsiniz.

 

Akademik TV - Flashback Express ile Ekran Videosu Kaydetme ( Bilgisayar ortamındaki videomu nasıl hazırlarım ?)

 

https://www.akademiktv.com/index.jsp?modul=coursedetails&videoid=4152