Asia Beach Hotel Alanya/Antalya

Adres:Oba Mahallesi 30. Sokak No:1 Alanya/ANTALYA-Türkiye

Tel:+90 242 510 15 00

Fax:+90 242 510 15 29

E-Mail:info@asiabeachresort.com